سه‌شنبه 14 آذر 1396 نمایشگاه هفته پژوهش
عکاس: روابط عمومی دانشگاه