كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تصوير ها
دستورالعملها
رويدادها
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
يكشنبه 28 مهر 1398 اعطای وام به حافظان قرآن کریم قابل توجه دانشجویان حافظ قرآن
دانشگاه پیام نور به حافظان قران وام می دهد متقاضیان می توانند جهت دریافت وام به امور فرهنگی دانشگاه آقای قاسمی مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر