كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تصوير ها
دستورالعملها
رويدادها
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 بهمن 1398 دانشجويان شاهد و ايثارگر

تمامي دانشجويان شاهد و ايثارگر ميبايست جهت دريافت تعهد مالي به بنياد شهيد مراجعه و نسبت به اخذ تعهد نامه مالي بنياد شهيد و ارائه آن به مديريت مالي استان ها جهت ثبت در سيستم جامع گلستان اقدام نمايند

دانشجويان زير طبق آيين نامه بايد شخصا شهريه خود را بپردازند و مشمول معاف پرداخت شهريه نيستند (مصوبه هيات وزيران 95/1/25)

1- ادامه تحصيل مازاد بر سقف سنوات (كارشناسي 10 نيمسال / كارشناسي ارشد 4 نيمسال/دكتري 8 نيمسال)

2- سنوات دانشجويان مشروط

3- سنوات مرخصي تحصيلي

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر