كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تصوير ها
دستورالعملها
رويدادها
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شنبه 26 بهمن 1398 امكان حذف و اضافه دروس نيمسال 3982

امكان حذف و اضافه دروس نيمسال 3982 از تاريخ 98/11/26 الي 98/12/07 در سامانه گلستان فعال است .خواهشمند است در زمان مقرر اقدام نماييد.
لازم به توضیح است دانشجویان ترم آخر پس از گرفتن گزارش 272 اقدام به انتخاب واحد نمایند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر