سه‌شنبه 17 مهر 1397 مهلت پذیرش غیرحضوری مهلت پذیرش غیرحضوری تا 23 مهرماه جهت آپلود مدارک در سامانه گلستان تمدید گردید.