زیرپورتال مرکز سنجش و آزمون
لازم بذکر است به کلیه دانشجویان اطلاع‌رسانی گردد جهت دریافت کلیه اخبار ضروری مربوط به آزمون‌ها: تاریخ آزمون‌های مجدد- نتیجه پاسخگویی به اعتراضات نتیجه موافقت با تغییر محل آزمون دانشجویان خاص در ایام امتحانات و آدرس محل آزمون در مراکز/واحدها ....... از این پس به آدرس زیرپورتال ذیل مراجعه نمایند.