كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
تصوير ها
رويدادها
زمان ديجيتال
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
نظر خواهي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش رويدادها:.رويدادها
چهارشنبه 16 تیر 1400 انتخاب واحد و ثبت نام نيمسال 3993 (ترم تابستان ) امكان  انتخاب واحد و ثبت نام نيمسال 3993 (ترم تابستان ) از تاريخ 1400/4/16 الي 1400/4/23 در سامانه گلستان از مسير زير فعال مي باشد .
ثبت نام اصلي  -----> عمليات  ثبت نام ----> ثبت نام اصلي
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر