كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
تصوير ها
رويدادها
زمان ديجيتال
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
نظر خواهي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش رويدادها:.رويدادها
چهارشنبه 12 بهمن 1401 آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان تا تاریخ 29 اسفند و قبل از آن
آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتر
لطفا در صورت داشتن شرایط رتبه برتری در هر یک از سه سطح مرکز/ استان/ کشور صرفا تا پایان سال 1401 فرصت دارید تا با درخواست کتبی خویش نسبت به بررسی و در صورت صلاحیت نسبت به دریافت گواهی رتبه برتری خود اقدام نمایید، در غیر اینصورت از این پس امکان صدور گواهی رتبه برتر به این دسته از دانش آموختگان وجود نخواهد داشت.
همچنین سایر دانشجویان و دانش آموختگان توجه نمایند از این پس حداکثر تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی امکان ارائه درخواست جهت بررسی و صدور گواهی رتبه برتری وجود خواهد داشت و پس از آن این امکان میسر نیست.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر