كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تصوير ها
دستورالعملها
رويدادها
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
يكشنبه 12 خرداد 1398 غیبت در جلسه آزمون پایان ترم پیام نور مساوی است با:  غیبت در جلسه آزمون پایان ترم پیام نور مساوی است با:
حذف درس بدون تاثیر در معدل ترم یا معدل کل دانشجو
روابط عمومی  دانشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر