كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
تصوير ها
رويدادها
زمان ديجيتال
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
نظر خواهي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فايل ها
ستورالعمل و راهنمای استفاده از سامانه آزمونهای پایان ترم دانشگاه پیام نور 1401/3/2 دوشنبه راهنماي+امتحانات+ويژه+دانشجويان+(1).pdf
1.42 MB
ستورالعمل و راهنمای استفاده از سامانه آزمونهای پایان ترم دانشگاه پیام نور
جدول تاریخ آزمونها نیم سال 4002 1401/3/2 دوشنبه جدول تاريخ آزمون ها.pdf
14.509 KB
راهنمای شرکت در کلاس ها مجازی دانشگاه پیام نور استان خوزستان 1399/12/11 دوشنبه rahnama.pdf
896.637 KB
راهنمای شرکت در کلاس ها مجازی دانشگاه پیام نور استان خوزستان از طریق موبایل((ویژه دانشجویان))
1