كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تصوير ها
دستورالعملها
رويدادها
فايل ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
يكشنبه 20 بهمن 1398 بیمه حوادث دانشجویی

      احتراماً، با عنایت به قرارداد منعقده فی ما بین دانشگاه پیام نور و بیمه تجارت نو ، دانشجویان عزیز نیز میتوانند در صورت لزوم از پوشش این بیمه بهره مند گردند لذا جهت سهولت پرداخت و تسریع در امر رسیدگی به پرونده پزشکی دانشجویان رعایت نکات ذیل ضرورت دارد.

1) نام و نام خانوادگی دانشجو و رشته تحصیلی

2) شماره ملی دانشجو و تاریخ تولد

3) تاریخ حادثه و علت حادثه همراه با اصل مدارک پزشکی

مدارک مورد نیاز تحویل امور دانشجویی گردد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر